FOTO/VIDEO: Ploča i Vilić Polje

FOTO/VIDEO: Ploča i Vilić Polje Foto: Aid Gafić i Ilijaz Skeho

Ove sedmice web portal GornjiVakuf-x.com vam donosi kratku reportažu iz dva naselja koja pripadaju općini Gornji Vakuf-Uskoplje. U pitanju su dva mjesta koja graniče, a to su Ploča i Vilić Polje.

Ploča je naseljeno mjesto u sastavu općine Gornji Vakuf-Uskoplje i nalazi se na izlazu iz grada prema Bugojnu. Veoma je gusto naseljena i velik dio naselja se nalazi pored magistralnog puta M16.2. Ploču naseljavaju 100% katolici. U njoj živi 133 katolika.

Vilić Polje je naseljeno mjesto u sastavu općine Gornji Vakuf-Uskoplje i nalazi se odmah uz naselje Ploču na sjevero-istoku. Vilić Polje je veoma prostrano naselje koje broji 483 stanovnika koji su 100% katolici.

U Vilić Polju se nalazi crkva koja je posvećena svetom Petru i Pavlu, a pripada župi Bistrica. U dijelu Vilić Polja koji se naziva Volari bilo je rimsko naselje u kojem se prerađivala rudača. U Volarima su, također, sačuvana dva sandučasta stećka od veće srednjovjekovne nekropole na lokalitetu Potkućnica.

U osmansko doba današnjim Vilić Poljem pod nazivom Sarajvilić vladali su Begovi Vilić-Teskeredžići.


Komentari objavljeni na web stranici GornjiVakuf-x.com ne održavaju stajalište Uredništva web portala. Svaki uvredljivi komentar ce biti trajno izbrisan. Da bi ste mogli komentarisati morate biti prijavljeni sa facebook nalogom.
na vrh