Foto: Ilijaz Skeho Foto: Ilijaz Skeho

FOTO: Sjednica Upravnog odbora JOB-a SBK

By / Srednjobosanski kanton / srijeda, 30 April 2014 23:32

Osma redovna sjednica upravnog odbora Jedinstvene organizacije boraca "Unija veterana" Srednjobosanski kanton održana je danas  u 16 sati u Gornjem Vakufu. Na dnevnom redu bile su sljedeće tačke:

1. analiza problematike i finansiranja za rad kantonalnog JOB-a
2. diskusija o problematici boračke populacije
3. razno

Predsjednik kantonalnog JOB-a je otvorio sjednicu čitanjem dnevnog reda koji je na glasanju i prihvaćen. Sjednici su prisustvovali općinski odbori iz Gornjeg Vakufa, Jajca, Bugojna, Busovače, Viteza, Donjeg Vakufa, Udruženje boraca Goranovi.

Predsjednik općinske organizacije JOB-a Vitez Sarajlić Husein je pročitao zaključak sa svog upravnog odbora da političko djelovanje kantonalnog predsjednika Jusufspahić  Hasiba nanosi štetu kantonalnoj organizaciji. Naime, predsjednik Hasib je paralelno i predsjednik jedne političke opcije tako da takav rad nanosi štetu organizaciju u smislu finansiranja i funkcionisanja.

Nakon više žučnih diskusija upravni odbor je naložio da se predsjednik u roku od 20 dana izjasni da li će bit predsjednik političke stranke ili organizacije, a nakon toga da se sazove vanredna sjednica na kojoj bi se upravni odbor izjasnio o daljem radu po tom pitanju i da se nakon te provedene procedure organizuje skupština na kojoj bi se otklonila spomenuta blokada u radu.

Paralelno sa tim aktivnostima radit će se na formiranju skupština u Bugojnu i Jajcu, a isto tako na lobiranju za donošenje zakona o demobilisanim borcima u kojem bi obavezno bio i borački dodatak za borce.

JOB Unija veterana SBK

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.