Zaključci sa okruglog stola na temu 'Zakonsko rješavanje demobilisanih boraca'

Zaključci sa okruglog stola na temu 'Zakonsko rješavanje demobilisanih boraca'

By / Srednjobosanski kanton / srijeda, 06 Maj 2015 16:40

Jedinstvena organizacija boraca «Unija veterana» Srednjobosanskog kantona je inicirala održavanje okruglog stola na navedenu temu sa drugim boračkim udruženjima proisteklim iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata i to:

- Organizacija porodica šehida i poginulih boraca SBK
- Savez ratni vojni invalida SBK
- Udruženje demobilisanih branilaca Odbrambenooslobodilačkog rata 1992-1995 godina
- Udruženje maloljetnih pripadnika Odbrambenooslobodilačkog rata
- Udruženje boraca PL Mehurić 91-92
- Predstavnice žena pripadnika Odbrambenooslobodilačkog rata

Svojim prisustvom i aktivnim učešćem svoj doprinos su dali:    

- Predstavnik Islamske zajednice
- Predstavnik udruženja logoraša SBK
- Predstavnik Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida Odbrambenooslobodilačkog rata
- Direktor uprave za pitanja boraca i invalida SBK
- Član parlamenta Federacije BiH
- Penzionisani brigadir Armije RBiH
- Te pojedinci iz boračke populacije

Okruglom stolu ukupno prisustvovalo 85 lica.

Na osnovu diskusija i priloga radno predsjedništvo okruglog stola izvlači sljedeće ZAKLJUČKE:

1. Sva dosada ponuđena i primjenjivana rješenja nisu dala niti ponudila adekvatne odgovore na postojeću problematiku demobilisanih boraca, kako su ista u svojoj primjeni diskriminirajuća, selektivna, nepravedna te su kao takva nemoralna i neprihvatljiva za demobilisane borce Odbrambenooslobodilačkog rata;
2. U što kraćem vremenskom roku izraditi i javno objaviti registar boraca Odbrambenooslobodilačkog rata, izvršiti kategorizaciju boraca te uraditi registar konzumiranja prava po svim osnovama;
3. Hitno pristupiti zakonskom rješavanju demobilisanih boraca koji nisu obuhvaćeni dosadašnjim rješenjima na način uvođenja obaveznog mjesečnog novčanog primanja, a za osnovni kriterij uzeti vremenski period proveden u odbrani BiH;
4. U postojeći Zakon o povoljnom penzionisanju u član 4. uvrstiti i kategoriju demobilisanih boraca bez obzira na godine radnog staža kako bi ostvarili pravo na penziju sa navršenih 60 godina za muškarce i 55 za žene i da se ratni staž računa u svakom obliku u duplom trajanju, a kriterij za ostvarivanje prava 24 mjeseca učešća u ratu za muškarce, a 18 mjeseci za žene;
5. Po hitnom postupku zakonodavac treba da ponudi zakonska akta i rješenja o organizovanju i djelovanju demobilisanih boraca kroz boračka udruženja te težište staviti objedinjavanju i ukrupnjavanju istih u jedno krovno udruženje;
6. Dostignuta prava pripadnika Odbrambenooslobodilačkog rata su neupitna s tim da se kategorije maloljetnih pripadnika i žena pripadnika Odbrambenooslobodilačkog rata ugrade u buduća rješenja po posebnim uslovima i kriterijima;
7. Zakon o dopunskim pravima boraca/branitelja u SBK koji je stupio na snagu 01.01.2015 godine mora se implementirati i uskladiti sa potrebama nosilaca prava na nivou SBK i općina Srednjobosanskog kantona.

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.