Za četvrtak zakazana 63. sjednica Vlade SBK/KSB

Za četvrtak zakazana 63. sjednica Vlade SBK/KSB

By / Srednjobosanski kanton / srijeda, 16 Avgust 2017 10:49

63. sjednica Vlade SBK sazvana je u Travniku za četvrtak 17. 8. 2017. godine, sa početkom u 9 sati.

D N E V N I   R E D

1. Zapisnik sa 62. redovne i 25. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Dokument okvirnog budžeta Srednjobosanskog kantona za period 2018.-2020. – Ministarstvo finansija
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje nastupa na Međunarodnom privrednom sajmu “ZEPS 2017” – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa zaštite životinja u 2017. godina na epizootiološkom području KSB/SBK i zaštita zdravlja bilja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa za poticaje u poljoprivredi (pomoć privatnim poduzećima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju vodovoda “Kraljevice”, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede “Izrada Elaborata o granicama vodnog dobra na području općine Kiseljak” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede “Izgradnja vodovoda u MZ Drvetine, općina Bugojno” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede “Izrada Elaborata o granicama vodnog dobra na području općine Busovača” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ” Rekonstrukcija vodovoda Trebišnjica , na području općine Travnik” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede ” Izrada karti poplavnih područja uz vodotoke II. kategorije na području općine Bugojno” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona ( za III. i IV. kvartal) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za sufinansiranje razvojnog programa Ujedinjenih naroda – Ured za Evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
14. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrog čvora u OŠ “Kalibunar” Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku stolarije i za instaliranje centralnog grijanja u PŠ “Prokos” , OŠ” Muhsin Rizvić” Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku i ugradnju PVC stolarije u školskoj dvorani OŠ “Kaonik”, Busovača – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za izmjenu stolarije u OŠ “Ivan Goran Kovačić” Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za finansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za VI. mjesec školske 2016/17, godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Budžeta Kantona za nabavku udžbenika za socijalno ugrožene učenike u školskoj 2017/18. – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za IX. i X. mjesec 2017. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku licenci Microsoft office 2013/16 – Ministarstvo unutrašnjih poslova
22. Prijedlog odluka o dodatnim isplatama za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) Prijedlog odluke o isplati dodatnog toplog obroka za djelatnike MUP-a koji su bili angažirani na osiguranju vjerskih manifestacija “Sveti Ivo” i “Ajvatovica”
b) Prijedlog odluke o isplati prekovremenog rada za djelatnike MUP-a koji su bili angažirani na osiguranju vjerskih manifestacija “Sveti Ivo” i “Ajvatovica”
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za sanaciju puta u mjestu Nević Polje, općina Novi Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
24. Utvrđivanje mišljenja na Prijedlog osnove za pokretanje pregovora za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade SR Njemačke o prihvatanju projekta tehničke saradnje za 2013.godinu – Ministarstvo privrede
25. Saglasnost za zaključivanje ugovora za akademsku 2017/18 godinu sa Studenskim centrima – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
27. Saglasnost za nabavku IT opreme – Ministarstvo privrede
28. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za sanaciju elektro instalacija u Policijskoj stanici G.Vakuf – Uskoplje
b) za sanaciju prostorija dežurne službe u zgradi Policijske stanice Travnik
c) za nabavku frižidera za hlađenje krvi
d) za nabavku kućišta sa pripadajućom opremom za stacionirane radare
29. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2017.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova (2x)
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave ( 2x)
c) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d) Kantonalni arhiv
30. Izvještaj o radu inspekcija za mjesec juli 2017.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo privrede
b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (mjesečno)
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (polugodišnje)

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.