Sazvana 65.sjednica Vlade SBK/KSB

Sazvana 65.sjednica Vlade SBK/KSB

By / Srednjobosanski kanton / srijeda, 27 Septembar 2017 07:29

Sazvana 65. sjednica Vlade SBK za četvrtak 28. 9. 2017. godine, sa početkom u 9 sati

D N E V N I R E D

1. Zapisnik sa 64. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Utvrđivanje odgovora na zastupničku inicijativu za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama - Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Sveučilišta/Univerziteta Epoha – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
4. Prijedlog odluka o korištenju sredstava za izvršenje Rješenja Suda Bosne i Hercegovine - Ministarstvo finansija
a) u predmetu "Lala i Lačo"
b) u predmetu "Medit" d.o.o Sarajevo
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja – Ministartstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede (Izgradnja vodovoda Bunar "Brnjići-Pavlovići", općina Dobretići) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće rezerve za potrebe liječenja Merime Ajanović – Ministartstvo zdravstva i socijalne politike
8.Prijedelog odluke o izdvajanju srdstava za poticaje privredi (LOT 8) – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstva za potrebe Kantonalne uprave za branioce – Kantonalna uprava za branioce
a) za uređenje mezarja i grobalja
b) za izgradnju i uređenje spomen obilježja
c) za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
d) za udruženja branioca
10 . Informacija o pravnom i faktičkom statusu porostorija koje koristi PPUD "Dalas" – Agencija za privatizaciju
11. Prijedlog odluke o uplati sredstava na račune općina za projekte infrastrukture odobrenih Odlukom o raspodjeli sredstva za infrastrukturu -Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o asfaltiranju puta u Preočici, općina Vitez – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za projekat "Revizija elaborata o zaštiti izvorišta Goleš, općina Travnik" – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o utopljavanju zgrade Hrvatske bolnice "Dr.fra Mato Nikolić" Nova Bila – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za opremanje kabineta frizerske struke u SŠ "Nikola Šop" Jajce - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju krova u STŠ "Bugojno" - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za prijevoz učenika u OŠ "Muhzin Rizvić" Fojnica - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
18. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za zamjenu prozora u OŠ "Vitovlje" Travnik -Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za zamjenu stolarije u OŠ"Bila" Vitez - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće zalihe za školska natjecanja – Ministarstvo obrazovanja, znanosi, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za nabavku školskog namještaja u OŠ"Dubravica " Vitez - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Prijedlog odluka o dodjeli ugovora za nabavku roba i usluga za potrebe proračunskih korisnika – Služba za zajedničke poslove
a) za nabavku ogrijevnog drveta
b) za nabavku mrkog uglja
c) za nabavku uglja lignita
d) za nabavku lož ulja
25. Saglasnost za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
26.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje radova na zgradi Prve osnovne škole "Bugojno" - Ministarstvo obrazovanja ,nauke, kulture i sporta
27.Saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za niže potrošačke jedinice Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja , nauke, kulture i sporta
28. Saglasnost za nabavku kožnih futrola za policijske iskaznice – Ministarstvo unutrašnjih poslova
29. Saglasnost za nabavku opreme za krim policiju – Ministarstvo unutrašnjih poslova
30. Saglasnos za nabavku IR luminatora za noćni radar TruCam – Ministarstvo nutrašnjih poslova
31. Saglasnost za popunu radnih mjesta u Ministarstvu privrede – Ministarstvo privrede
32. Izjašnjenje Kantonalnog javnog pravobraniteljstva po zaključku vlade u predmetu "Mara Adžaip" - Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Molba za otpis plaćanja sudskih troškova po Presudi Općinskog suda u Travniku u predmetu "Drobo Ramiz" – Ministarstvo pravosuđa i uprave
34. Informacija o pozivu "Hercegovačke banke" d.d. Mostar u likvidaciji, za poslovnu saradnju u vezi prodaje poslovnog prostora u Novom Travniku – Ministarstvo finansija
35. Informacija o implementaciji projekta uvođenja računalne i telekomunikacijske infrastrukture u zgradi Vlade – Ured za javne nabavke
a) Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga implementacije računalne i telekomunikacijske infrastrukture u zgradi Vlade
36. Informacija o inicijativi KCU Sarajevo za zaključivanje ugovora između osnivača - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
37. Informacija o zahtjevu KCU Sarajevo za dostavljanje mišljenja o zahtjevu HKD "Napredak " za povrat objekta "Bivša očna klinika" – Ministarstvo zdravstva i socijalne
38. Izvještaji načelnika općine Vitez o utroške sredstava za sufinansiranje šteta – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) izvještaj o utrošku sredstava za sanaciju štete na krovu OŠ "Vitez"
b) izvještaj o utrošku sredstava za sanaciju štete na krovu zgrade poduzeća "Divan" d.o.o. Vitez

PREMIJER KANTONA
TahirLendo, dipl.ing.

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.