Predškolsko obrazovanje nije obavezno za djecu koja ove godine stiću zakonsku obavezu upisa u prvi razred

Predškolsko obrazovanje nije obavezno za djecu koja ove godine stiću zakonsku obavezu upisa u prvi razred

By / Srednjobosanski kanton / ponedjeljak, 05 Mart 2018 11:25

Interes za predškolskim  odgojem  i  obrazovanjem  u  posljednje  dvije  decenije  intenzivno  raste kako na području Europske unije tako  i  u  Bosni  i  Hercegovini,  a  samim  tim  i  na  području  Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Kanton). Razdoblje od rođenja do šeste godine života temelj je cjelokupnoga razdoblja ljudskoga bića i njegova života. Uspjeh u školi, zdravstveno stanje, razvoj na kognitivnom  i  emocionalnom  planu,  želja  za  znanjem  i  učenjem,  odnos  prema  drugima  i  društvu, potreba za kreativnim doprinosom te  i  ostale  odlike  čovjeka  utemeljuju  se  do šeste  godine  njegova života.

,,Utrka je već napola pretrčana prije nego što djeca krenu u školu".

Sabor Kantona Središnja Bosna sredino m 2017. godine donio je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Središnja Bosna, 11 broj I0/17) čijim smo donošenjem stvorili zakonske pretpostavke za uvođenje: i realizaciju Obveznog programa  predškolskog  odgoja  i obrazovanja (OPOB program) u godini pred polazak u školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim programom predškolskoga odgoja i obrazovanja, a kojemu je cilj kvalitetna priprema djeteta za svakodnevne izazove, školu, kao i njegovu uspješnu prilagodbu školskim obvezama.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja  Bosna  (u  daljnjem  tekstu: Ministarstvo obrazovanja), uz podršku Vlade Kantona Središnja Bosna kao i međunarodne nevladine organizacije Save the Children, pokrenulo je određene aktivnosti u skladu s predmetnim Zakonom koji nalaže  da  već  nakon  jedne  godine  od  donošenja   Zakona   Ministarstvo   obrazovanja   pokrene   nužne aktivnosti na uvođenju OPOB programa kako bi  se  potpuni  obuhvat  tim  Programom  ostvario  u 2019./2020. školskoj godini.

U razdoblju od donošenja Zakona do danas Ministarstvo obrazovanja radilo je na donošenju provedbenih dokumenta (Cjeloviti razvojni program  predškolskog  odgoja  i  obrazovanja,  OPOB program u trajanju najmanje 150 sati) i jačanju kadrovskih i materijalnih potencijala na  području Kantona. Kada govorimo o jačanju kadrovskih  i  materijalnih  uvjeta,  uspje li  smo  zahvaljujući organizaciji Save the Children opremiti 26 prostora (učionica) u ruralnim sredi nama ili sredinama gdje nemamo predškolske ustanove te educirati 54 nastavnika za provođenje OPOB programa.

U proteklom razdoblju obavljeni  su  i  razgovori  o  moguć im  modelima  provođenja  OPOB programa na svakoj općini Kantona uzimajući u obzir posebnosti svake  općine  u  pogledu  prostorne disperzije te prostornih i kadrovskih uvjeta koji su prisutni na svakom konkretnom području.

Iskazujemo zahvalnost svim sudionicima razgovora, osobito rukovoditeljima javnih predškolskih ustanova. rukovoditeljima osnovnih škola te općinskim načelnicima i njihovim službama koji su pokazale interes da pomognu u mnogim segmentima po pitanju uvođenja OPOB programa.

Ministarstvo obrazovanja ovim putem želi informirati javnost. osobito roditelje djece koja u tekućoj godini do 1. juna 2018. godine pune šest godina i time postaju zakonski obveznici za upis u prvi razred redovite osnovne škole u 2018 ./2019. školskoj godini, kako ove godine pohađanje OPOB­ programa za njihovu djecu nije obvezno i isti nisu dužni pohađati.

U dogovoru s Vladom Kantona Središnja Bosna Ministarstvo obrazovanja, u s kladu s člankom 18. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. žurno će predložiti model ostvarivanja OPOB programa u 2017./2018 . školskoj godini i pohađanje Programa neće biti obveza nego mogućnost (u skladu s objektivnim prilikama) u onim predškolskim ili odgojno-obrazovnim ustanovama koje imaju primjerene prostorne uvjete i kvalitetan kadar za ostvarivanje Programa.

Ministarstvo obrazovanja na ovaj  način  želi  razvijat i  kapacitete  postojećih  predškolskih ustanova, izbjeći dodatnu školarizaciju i razbiti moguće predrasude roditelja o preranom  i nepotrebnom opterećenju njihove djece koja osim dodatnih obveza neće dobiti kvalitetu niti osvijestiti paradigmu kojoj težimo.

U sljedećem razdoblju Ministarstvo obrazovanja, koristeći planirana financijska sredstva iz Proračuna Kantona Središnja Bosna, kao i u suradnji s nevladinim organizacijama koje su spremne podržati našu težnju za podizanjem kvalitete predškolskoga odgoja i obrazovanja, radit će na stvaranju svih potrebnih uvjeta (donošenje nužnih podzakonskih akata, osiguranje financijskih sredstava, edukacija. didaktičko-metodička opremljenost, inkluzivnost odgojno-obrazovnih ustanova i dr.) kako bi smo već od početka 2018 ./2019 . školske godine bili spremni na što reprezentativniji obuhvat Obveznim programom predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu na području Kantona.

Predškolski odgoj i obrazovanje integralni je dio odgojne-obrazovnog sustava na području Kantona koji traži osiguranje optimalnih uvjeta za svako dijete, da do polaska u školu, razvija i ostvaruje svoje potencijale do maksimuma preko  različitih,  visokokvalitetnih,  sveobuhvatnih i inkluzivnih programa predškolskoga odgoja i obrazovanja.

MINISTRICA
Katica Čerkez

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.