Foto: Ilijaz Skeho Foto: Ilijaz Skeho

FOTO: Izvršeno javno otvaranje ponuda za rekonstrukciju Gradske ulice - faza 1

By / Gornji Vakuf-Uskoplje / ponedjeljak, 05 Mart 2018 18:45

Dana 05.03.2018. godine Komisija za javne nabavke Općine Gornji Vakuf-Uskoplje izvršila je otvaranje ponuda u  postupku javne nabavke: „Rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione (fekalne i oborinske) mreže Gradska ulica i u užem urbanom dijelu Gornjeg Vakufu-Uskoplja - Faza 1“, za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci (zajedno sa tenderskom dokumentacijom) broj: 914-1-3-48-3-21/17 od 05.12.2017. godine, kao i Ispravka Obavještenja o nabavci broj: 914-1-3-48-8-8/18 od 20.02.2018. godine.

Sastav Komisije za javne nabavke je sljedeći:

1. G-din Nikola Milić, diplomirani matematičar, kao predsjednik Komisije,
2. G-din Omer Ljubunčić, diplomirani ekonomista, član Komisije,
3. G-din Suad Šišić, diplomirani inžinjer metalurgije, član Komisije,
4. G-din Adnan Milanović, magistar prava, kao Sekretar Komisije.

Na otvaranju ponuda bili su prisutni i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save: 

1. G-đa Roksanda Školjić, i
2. G-din Marko Barić.

Za navedeni postupak javne nabavke pristiglo je 6 ponuda (kod grupe ponuđača navedeni su samo predstavnici grupe ponuđača):

- ROCCO COMMERCE d.o.o. Livno u iznosu od 3.210.540,99 KM,
- Ludwig Pfeifer Hoch und Tiebfau GmbH & CO. KG Njemačka u iznosu od 4.917.769,63 KM,
- MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad u iznosu od 3.947.261,06 KM,
- BUJICE d.o.o. Konjic u iznosu od 3.256.768,48 KM,
- PUTOVI d.o.o. Grude u iznosu od 3.087.843,17 KM,
- IZGRADNJA TOJAGA d.o.o. Mostar  u iznosu od 4.166.333,63 KM.

Cijene su izražene sa popustom i PDV-om. Navedene cijene nisu konačne dok Komisija ne izvrši računsku kontrolu ponuda.

Postupak provjere kvalifikacije ponuđača i ocjenu ponuda provest će Komisija za javne nabavke na zatvorenim sjednicama, nakon čega će donijeti Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili Preporuku o poništenju postupka javne nabavke.

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.