Bistrica (Foto: Arhiv/GornjiVakuf-x.com) Bistrica (Foto: Arhiv/GornjiVakuf-x.com)

Oglas o nastavku izlaganja k.o. Bistrica

By / Gornji Vakuf-Uskoplje / ponedjeljak, 06 Avgust 2018 23:48

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ( „Službeni  list SR BiH“ broj 22/84, 12/87,26/90, 36/90  i „Službeni list R BiH“, broj 4/93 i 13/94 ) i člana 44. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine F BiH“,broj 92/16)  a u skladu s članom 92. Zakona o upravnom postupku Federacije BiH ( Službene novine F BiH br.2/98, 48/99),Komisija za izlaganje podataka o nekretninama k.o. Bistrica, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, objavljuje  sljedeći

O G L A S
o nastavku izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama za k.o. Bistrica

U općini Gornji Vakuf-Uskoplje dana 13. 08. 2018 godine započet će nastavak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama koje se nalaze u katastarskoj općini BISTRICA.

Podaci o nekretninama u smislu naprijed navedene Uredbe  su podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta(položaj, oblik, kultura i klasa ili način korištenja i površina parcela i objekata), podaci o zgradama (godina izgradnje,posjedovanje građevinske i upotrebne dozvole, broj spratova i način korištenja) i podaci o nekretninama u etažnom vlasništvu(površina,položaj u zgradi,način korištenja i struktura etažnih jedinica i sukorisnički dijelovi) i podaci o korisnicima nekretnina. Nastavak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama vrši Komisija za izlaganje podataka imenovana od strane općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.

Komisija će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za čije nekretnine je započet a nije okončan postupak javnog izlaganja,najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka uputiti poseban poziv,da u označeno vrijeme dođu u radnu prostoriju Komisije i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravnom interesu na nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni lični podaci i adrese , te nisu pozvana,a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nekretninama,dužna su da se sama jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nekretninama.

Građani trebaju ponijeti ličnu kartu,za maloljetna lica trebaju ponijeti izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana,a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (ID broj).

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavljat će se svakim radnim danom od 9 do 15 sati u radnoj prostoriji Komisije za izlaganje podataka koja se nalazi u zgradi općine Gornji Vakuf-Uskoplje ul. Vrbaska bb.

Broj : 06-31-011/18

Gornji Vakuf-Uskoplje, 31. 07. 2018  godine                                               

Komisija za izlaganje podataka

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.