Obavijest o radovima na rekonstrukciji ulica u Gornjem Vakufu-Uskoplju

Obavijest o radovima na rekonstrukciji ulica u Gornjem Vakufu-Uskoplju

By / Gornji Vakuf-Uskoplje / utorak, 06 Avgust 2019 08:22

INFORMACIJA ZA JAVNOST
vezana za izvođenje radova na Rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže kao i ulične rasvjete u užem urbanom dijelu Gornjeg Vakufa-Uskoplja – Faza 1.

Ovim putem želimo detaljno da upoznamo javnost vezano za implementaciju ugovora o Rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione (fekalne i oborinske) mreže Gradska ulica i u užem urbanom dijelu Gornjeg Vakufa-Uskoplja – Faza 1.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje je investitor svih radova a Konzorcij „Izgradnja Tojaga“ d.o.o. Mostar i „Mukić-Komerc“ d.o.o. Jajce je izvođač radova.

U ulicama Gradska (od INA benzinske pumpe do gornji džamije), Mala, Vladimira Nazora, Fra Andžela Zvizdovića, Branka Mikulića, Park, Preporod, Manovića sokak i Ridžalev sokak  ugovorom je predviđena izgradnja kompletno nove kanalizacione (fekalna i oborinska) mreže sa priključcima, vodovodne mreže sa priključcima,  ulične rasvjete, trotoara i saobraćajnice.

Do danas je urađena kompletna fekalna i oborinska kanalizacija sa sekundarnim šahtovima i tercijalnom mrežom (priključcima) osim u dijelu ulice Preporod. Izvođenje kanalizacione mreže je bilo najteža jer se radila na dubini preko 3,00m, a glavni problem je bio permanentno pucanje starih azbestnih vodovodnih cijevi koje su jako osjetljive na vibraciju i deformaciju tla.

Glavna vodovodna mreža je također urađena u svim ulicama, izgrađeni su svi sekundarni šahtovi osim na dijelu Gradske ulice od Bebare do gornje džamije gdje se trenutno radi.

Izvršena je zamjena lošeg zemljanog materijala sa dobrim nosivim kamenim materijalom u cijelom kanalu širokog otkopa a trenutno se vrši iskop i zamjena kompletne posteljice kolovoza jer kolovozna posteljica mora biti od dobrog kamenog materijala da bi imala projektovanu nosivost.

U dijelu grada od INA pumpe do fontane izgrađene su betonske stope za nove stubove rasvjete a sada se vrši polaganje elektro kabla za uličnu rasvjetu.

Stara fekalna kanalizaciona mreža do sada je bila veoma opterećena nepravilnim priključcima kišnice i podzemne vode vrela Javić, potoka Uševica i vrela Ilidža. Taj problem smo riješili dodatnim radovima jer smo podzemnu vodu vrela Javić novim cijevima odveli u korito Barice, potok Uševica smo takođe novim cjevovodom uveli u njeno korito – jarak a vrelo Ilidža smo uključili u novu oborinsku kanalizaciju.

U narednom periodu slijedi uklanjanje starih trotoara na kompletnom prostoru zone gradilišta, zatim priključak preostalih objekata na novu vodovodnu mrežu, izvođenje nove rasvjete, postavljanje ivičnjaka i tampona za asfaltiranje saobraćajnica, te izgradnja trotoara od betonske galanterije.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svim građanima naše općine na strpljenju za protekli period prilikom izvođenja radova a posebno građanima kojima je zbog izvođenja radova bio nekada onemogućen prilaz te naravno svim vlasnicima ugostiteljskih, trgovačkih, zanatskih i drugih objekata kojima je bio otežan normalan rad. Svi smo svjesni činjenice da je ovo generacijski projekt jer svi materijali koji se ugrađuju zadovoljavaju EU standarde.

Na kraju želimo građane obavijestiti da je planirano okončanje radova  30.IX 2019.g.

OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.