Potpisani ugovori za zimsko održavanje ulica na području Gornjeg Vakufa-Uskoplja

Potpisani ugovori za zimsko održavanje ulica na području Gornjeg Vakufa-Uskoplja

By / Gornji Vakuf-Uskoplje / četvrtak, 21 Novembar 2019 12:37

Na osnovu potpisanog Okvirnog sporazuma (na period od 3 (tri) godine općina Gornji Vakuf-Uskoplje (Ugovorni organ) odonosno općinski načelnik Sead Čaušević, kao naručilac posla, je sa JKP „RADOVINA“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, i JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, kao izvođačima radova, dana 14.11.2019. godine, potpisaoUgovore o održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica za sezonu zima 2019/20 godina za :

1. JKP "RADOVINA" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.

Ovaj Ugovor se odnosi na čišćenje lokalnih puteva i gradskih ulica od snježnih padavina, te na nabavku materijala- soli za posipanje (količine 140 tona) i frakcije za posipanje (300 m3), sa uskladištenjem i sa radom mehanizacije i ljudstva na posipanju puteva istim za period od 15.11.2019 godine do 15.03.2020 godine u sezoni zima 2019/2020 godina na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Izvođač radova se obvezuje da čisti snijeg i održava relacije ukupne dužine 133,20 km:

Cijena čišćenja i održavanja putova i ulica po nabrojanim relacijama i za navedeni rok je 101.790,02 KM (stotinujednahiljadasedamstodevedeset i 02/100 KM) sa pripadajućim porezima.

Obje strane su suglasne da nadzor nad izvođenjem radova obavlja stručno lice općine Gornji Vakuf-Uskoplje imenovano rješenjem Općinskog načelnika.

2. JKP „VIK“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.

Ovaj Ugovor se odnosi na čišćenje lokalnih puteva i gradskih ulica od snježnih padavina za period od 15.11.2019 godine do 15.03.2020 godine na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Izvođač radova se obvezuje da čisti snijeg i održava relacije ukupne dužine 37,4 km:

Cijena čišćenja i održavanja putova i ulica po nabrojanim relacijama i za navedeni rok je 14.971,98 KM (četrnaesthiljadadevetstosedamdesetjedna i 98/100 KM) sa pripadajućim porezima

Obje strane su suglasne da nadzor nad izvođenjem radova obavlja stručno lice općine Gornji Vakuf-Uskoplje imenovano rješenjem Općinskog načelnika.

Za puteve za koje nijedan od navedenih izvođača nije dao svoju ponudu zbog konfiguracije terena, Općina godišnje odobri mještanima gorivo i mještani sami svojim radom i sredstvima održavaju takve puteve po selima, objavljeno je na službenoj web stranici Općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Oznake

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.