Foto: FlashTeam.eu Foto: FlashTeam.eu

Javni poziv ugostiteljima, trgovcima, obrtnicima i privrednim subjektima sa područja Gornjeg Vakufa-Uskoplja

By / Gornji Vakuf-Uskoplje / ponedjeljak, 27 April 2020 13:18

Na osnovu člana 44. tačka 1., a u vezi sa članom 104. Stav 2. i člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje“,broj 1/01 i 3/05), Općinski načelnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje dana 27. 04. 2020. godine, raspisuje :

J A V N I    P OZ I V
Za dodjelu grant sredstava ugostiteljima, trgovcima, obrtnicima i privrednim subjektima Općine Gornji Vakuf – Uskoplje

Pozivaju se ugostitelji, trgovci, obrtnici i privredni subjekti čija je djelatnost zabranjena naredbama štabova civilne zaštite da se prijave na ovaj Javni poziv kako bi se istim dodijelila grant sredstva iz Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2020. godinu, sa budžetskog koda 614 511– subvencioniranje privatnim preduzećima i preduzetnicima, u visini od 250,00 KM po zaposleniku, kojeg zapošljava ugostitelj, trgovac, obrtnik ili privredni subjekt.

Pravo na ovaj Javni poziv mogu podnijeti samo oni ugostitelji, trgovci, obrtnici i privredni subjekti koji imaju sjedište na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete :
− Da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilne zaštite duže od 30 dana;
− Da su ispunjene obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 29. 02. 2020. godine;
− Da je zadržan broj prijavljenih radnika na dan 18. 04. 2020. godine, osim onih radnika kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
− Ugostitelji, trgovci, obrtnici i privredni subjekti čija je djelatnost zabranjena po naredbama štabova civilne zaštite, duže od 30 dana, imaju pravo na grant sredstva za sve zaposlenike prijavljene do 29. 02. 2020. godine, te nemaju pravo na grant sredstva za sve novo prijavljene zaposlenike nakon ovog roka.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu, neposredno na prijemnoj kancelariji Općine Gornji Vakuf-Uskoplje ili putem pošte, svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 sati.

Obrazac Zahtjeva se može preuzeti sa web stranice Općine Gornji Vakuf-Uskoplje (www.gornjivakuf-uskoplje.ba) ili neposredno na info – pultu Općine.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva po ovom Javnom pozivu je 08. 05. 2020. godine.

OPĆINSKI NAČELNI
Sead Čaušević,prof.

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.