FOTO: Održana izvještajna Skupština Crvenog križa Gornji Vakuf-Uskoplje

FOTO: Održana izvještajna Skupština Crvenog križa Gornji Vakuf-Uskoplje

Dana, 22.03.2019.godine u velikoj sali Općine Gornji Vakuf-Uskoplje održana je izvještajna Skupština Crvenog križa Gornji Vakuf-Uskoplje.

Za pomenutu Skupštinu predložen je sljedeći dnevni red:

1. Dnevni red
2. Izbor radnih tijela Skupštine
a) Radno Predsjedništvo
b) Verifikaciona komisija
c) Zapisničar i ovjerivači zapisnika
3. Obraćanje gostiju
4. Izvještaj verifikacijske komisije
5. Usvajanje Zapisnika sa prihodne Skupštine Crvenog križa  G.Vakuf-Uskoplje
6. Usvajanje izvještaja o radu CK G.Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu i Plan rada CK  G.Vakuf-Uskoplje za 2019. godinu
7. Izvještaj Nadzornog odbora
8. Usvajanje Finansijskog izvještaja Crvenog križa G.Vakuf-Uskoplje za 2018 godinu i financiski plan CK  G.Vakuf-Uskoplje  za 2019 god.
9. Tekuća pitanja
10. Dodjela zahvalnica

Sve tačke dnevnog reda su usvojene jednoglasno sa malim dopunama ili zaključcima.

Ovom prilikom Crveni križ je dodijelio zahvalnice osobama koje se doprinijele u radu Crvenog križa. Jedan od dobitnika zahvalnice je Suad Demirović-Benta i sekretar Crvenog križa Gornji Vakuf-Uskoplje Muris Pidro.

Ovom prilikom Crveni križ Gornji Vakuf-Uskoplje se zahvaljuje predsjedniku Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje gos. Goranu Batiniću kao i načelniku gos. Seadu Čauševiću što su se odazvali pozivu da prisustvuju izvještajnoj Skupštini Crvenog križa te obećali da će se dosadašnja saradnja nastaviti.


Komentari objavljeni na web stranici GornjiVakuf-x.com ne održavaju stajalište Uredništva web portala. Svaki uvredljivi komentar ce biti trajno izbrisan. Da bi ste mogli komentarisati morate biti prijavljeni sa facebook nalogom.
na vrh