Izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB 2005-2025

Izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB 2005-2025

By / Gornji Vakuf-Uskoplje / petak, 05 Februar 2021 14:21

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB pristupilo je izradi izmjena i dopuna Prostornog plana SBK/KSB 2005–2025. kojim će biti određena organizacija te osnovna namjena, korištenje, uređenje i zaštita prostora SBK/KSB, što je prikazano na kartografskim prikazima kao sastavnim dijelovima Prostornoga plana. 

Svi zainteresirani građani Gornjeg Vakufa – Uskoplja mogu, u prostorijama Centra za obrazovanje, sport i kulturu, u narednih 90 dana pogledati kartografske projekcije, te u pisanom obliku iznijeti primjedbe i sugestije na predložene izmjene i dopune Prostornog plana SBK/KSB.

TEKSTUALNI DIO - NACRT (II FAZA PLANA)
ODLUKA O PROVOĐENJU

KARTE:

Izvod iz PP KSB/SBK 2005
Sintezni prikaz postojećeg stanja
Sistem naseljenih mjesta
Urbana područja sa režimom građenja
Poljoprivredno zemljište
Šumsko zemljište
Vode i vodna infrastruktura
Energetska infrastruktura
Mineralne sirovine
Saobraćajna infrastruktura
Prirodno i kulturno naslijeđe
Privredna, društvena i komunalna infrastruktura
Ugrožena područja
Posebno zaštićeni prostori
Sintezni prikaz korištenja prostora
Projekcija prostornih sistema naseljenih mjesta
Projekcija razvoja privredne javne infrastrukture
Projekcija prostornih sistema razvoja okoline

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.