FOTO: Okrugli stol na temu „Predrasude kao pokretač nasilja i kako ih prevenirati“

Dana 20.06.2019 godine u Motelu Saraj održan je okrugli stol na temu  „Predrasude kao pokretač nasilja i kako ih prevenirati“ za predstavnike mjesnih zajednica i vijeća roditelja osnovnih i srednjih škola sa područja općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Okrugli stol je organizirao Multisektorski tim za prevenciju nasilja u porodici u saradnji sa Koalicijom nevladinih organizacija „Sloga“ Gornji Vakuf-Uskoplje, uz podršku OSCE-a, a cilj je bio upoznati prisutne o problemu nasilja u porodici, predrasudama koje su vezane za ovu tematiku te načinima prevencije.

Predstavljene su dosadašnje aktivnosti Multisektorskog tima, te dogovoren daljnji rad i saradnja kroz edukativne aktivnosti u zajednici.

Više...

Imenovan Multisektorski tim za prevenciju nasilja u porodici

Dana 28.03.2019. godine na 18. sjednici Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje zvanično je imenovan Multisektorski tim za prevenciju nasilja u porodici. Na istoj sjednici usvojen je i Akcioni plan za prevenciju nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja za općinu Gornji Vakuf-Uskoplje, za period 2019.-2021. godina.

Naime, općinski Multisektorski tim djeluje neformalno više od godinu dana. Nastao je kao rezultat potrebe za rješavanjem rastućeg problema nasilja u porodici.  Zadaci Multisektorskog tima su jačanje suradnje i koordinacije između institucija koje se bave ovom problematikom, rad na prevenciji i podizanju svijesti o problemu nasilja u porodici te pružanje podrške i zaštite za žrtve nasilja.

Imenovanjem od strane Općinskog vijeća, Gornji Vakuf-Uskoplje postaje jedna od nekoliko općina na nivou Federacije BiH, koje na lokalnom nivou imaju zvanično imenovan Multisektorski tim za prevenciju nasilja u porodici i usvojen Akcioni plan za prevenciju nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Ovim činom postajemo ravnopravni sa drugim i većim općinama pri kandidiranju za projekte i programe u ovoj oblasti na nivou Federacije BiH, a sve s ciljem smanjenja nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Više...
Priključi se za RSS feed