MOTEL SARAJ: Oglas za posao

Zbog ukazane potrebe Motel Saraj Gornji Vakuf-Uskoplje raspisuje konkurs za slijedeće radno mjesto:

-        Dostavljač – 1 izvršilac

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj telefona: 062/751-573.

Više...

Konkurs za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
SBK/KSB

Na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK, broj 05/02, 3/05, 09/13, 14/15 i 03/17) i člana 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje broj: 01-02-60/17 od 06.10.2017. godine i Odluka Upravnog odbora broj: 01-02-18/18; 01-02-19/18 i 01-02-20/18 od 26.02.2018. godine, direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK, raspisuje

K O N K U R S
za prijem u radni odnos u Službi za zapošljavanje SBK/KSB

I

Pozicija 1.
Odjeljenje za aktivnu politiku zapošljavanja: Stručni saradnik za poticanja zapošljavanja, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže godinu dana.

Uslovi: Stručna sprema: VSS-VII/1 društvenog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, društvenog smjera.

Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

II

Pozicija 2.
Biro-Ispostava Kreševo: šef biroa, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najduže godinu dana.

Uslovi: Stručna sprema: VSS-VII/1 društvenog ili tehničkog smjera, odnosno visoko obrazovanje najmanje drugog ciklusa diplomskog univerzitetskog studija, Bolonjskog sistema studiranja, odgovarajuće struke, koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova, društvenog ili tehničkog smjera.

Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima zapošljavanja ili sličnim poslovima.

III

Pozicija 3.
Pripravnik u Službu za zapošljavanje SBK/KSB za obavljanje pripravničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana, dva izvršioca.

Uslovi: VSS ili završeno visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova, društvenog smjera.

IV

Svi kandidati koji ispunjavanju uslove propisane Konkursom bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

V

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije):
– Životopis sa Pismom namjere u kojem je naznačeno za koju poziciju se konkuriše,
– Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
– Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
– Dokaz o poznavanju rada na računaru,
– Dokaz o radnom iskustvu za poziciju 2. i 3.
– Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je dostaviti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka.

VI

Konkurs se objavljuje u Oslobođenju, Dnevnom listu i oglasnim pločama u Zajedničkoj službi i svim Biroima i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu Služba za zapošljavanje SBK, ul Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „Prijava za konkurs sa naznakom radnog mjesta na koje se konkuriše“.

Broj: 01-34-583/18
Datum, 06.03.2018.godine

direktor
Željko Lončar dipl. oec.

zamjenik ravnatelja
Marinko Krajina, dipl.ing.

Više...

Oglas za posao u Šumariji: Traže se pravnici, ekonomisti, šumski radnici itd.

Šumskoprivredno društvo ŠPD "Šume Srednje Bosne" objavljuju oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme.

Konkurs je raspisan za pozicije pravnika, ekonomista, šumskih radnika i druge pozicije. Mjesto rada je: Centrala, Gornji Vakuf-Uskoplje, Fojnica, Bugojno, Donji Vakuf, Busovača, Novi Travnik, Travnik, Kiseljak, Kreševo i Jajce.

TEKST OGLASA ZA POSAO PREUZMI KLIKOM OVDJE!

novum.ba

Više...

MOTEL SARAJ: Konkurs za prijem u radni odnos na više radnih mjesta

Motel Saraj , Vrbaska bb   Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje

KONKURS
Za prijem u radni odnos  za sljedeća radna mjesta:

1. Kuhar        2 izvršioca
2. Pomoćni kuhar      2 izvršioca
3. Recepcionerke/ri     1 izvršilac
4. Recepcioneri za rad u noćnoj smjeni        1 izvršilac
5. Konobar       4 izvršioca
6. Šanker/ica       2 izvršioca
7. Higijeničarke      2 izvršioca

Pored opštih i Zakonom propisanih uslova od radnika se očekuje sljedeće:
-radno iskustvo na istim i/ili sličnim poslovima
-profesionalnost
-ljubaznost
-predanost poslu
-spremnost na prekovremeni rad u slučaju potrebe
-poznavanje jednog stranog jezika (pozicija 3 )

Prednost imaju kandidati sa završenom odgovarajučom stručnom spremom i radnim iskustvom najmanje 2 godine .

Obrazac prijave za zapošljavanje možete preuzeti u prostorijama Motel Saraj ,a za sve dodatne informacije možete kontaktirati na  broj telefona 062/751-573 .

Više...
Priključi se za RSS feed