Foto: Aid Gafić Foto: Aid Gafić

Održana redovna izvještajna Skupština MRK Sloga

By / Sport / subota, 28 Decembar 2019 14:42

Danas, 28.12.2019. godine, održana je redovna izvještajna sjednica Skupštine MRK Sloga. Verifikaciona komisija je ustanovila da su ispunjeni uslovi za rad te, te je predsjednik Skupštine Nedžad Gudić predložio sljedeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen:

1. Finansijski izvještaj za 2018. godinu,
2. Izvještaj o radu za sezonu 2018/2019,
3. Plan rada za 2020 godinu,
4. Razno.

Sjednica je započela minutom šutnje i učenjem Fatihe za preminule članove Smajila Mašetića i Nihada Edželovića, Hrčan Đuru, Mehmeda Kičina, Mirzu Kičina, te ostale bivše preminule članove.

Prije ove sjednice sastao se Nadzorni odbor MRK Sloga u sastavu:

- Senad Ohran, predsjednik
- Adnan Telalović, član
- Rasim Demirović, član

Zbog opravdanog odsustva predsjednika Nadzornog odbora Senada Ohrana, Skupštini se obratio zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Adnan Telalović. Telalović je Skupštini prenio rezultate sastanka Nadzornog odbora na kojem je jednoglasno usvojen Finansijski izvještaj za 2018. godinu, uz određene sugestije Upravnom odboru.

Skupština je jednoglasno usvojila Finansijski izvještaj za 2018.godinu., čime je prva tačka dnevnog reda zaključena.

Drugu tačku dnevnog reda otvorio je Predsjednik kluba Osman Sofić, te je ukratko prezentirao rezultate za sezonu 2018/2019. Za diskusiju se javio član Skupštine Naser Karamustafić uz molbu klubu da se preda veća pažnja na omladinske selekcije od godišta 2002. i dalje. U pozitivnom duhu diskusiji su se priključili i Osman Sofić i Semir Demirović, te je zaključak ove tačke dnevnog reda bio da se napravi sastanak sa stručnim štabom i roditeljima kako bi se ove generacije afirmisale i započele sa redovnim treninzima.

Skupština nalaže Upravnom odboru da se ovaj sastanak organizuje do kraja januara 2019. godine.

Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu za sezonu 2018/2019, čime je druga tačka dnevnog reda zaključena.

Treća tačka dnevnog reda je bila posvećena planu za 2020. gdje se uglavnom razgovaralo o ambicijama kluba u takmičenjima kao što su Kup BiH i Premijer liga. U pozitivnoj i konstruktivnoj diskusiji ponovo se dotakla tema rada sa mladima.

Skupština je jednoglasno usvojila Plan rada za 2020.godinu., čime je treća tačka dnevnog reda zaključena.

Na četvrtoj tački dnevnog reda pod razno predsjednik Skupštine Nedžad Gudić imenovao je komisiju za izmjenu i dopunu Statuta u sastavu:

- Adnan Telalović
- Osman Sofić
- Nedžad Gudić

Komisija će održati sastanak sa advokatom u Sarajevu, ekspertom za statute sportskih udruženja, te će izmijenjeni i dopunjeni Statut biti prezentiran na narednoj sjednici Skupštine MRK Sloga.

Delegat Skupštine, Naser Karamustafić predložio je da UO MRK Sloga pokrene inicijativu za formiranje „Sportskog saveza“ na nivou Općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Skupština je jednoglasno usvojila sve prijedloge pod tačkom razno, čime je četvrta tačka dnevnog reda zaključena.

Predsjednik skupštine zaključio je sjednicu u 13:37.

Autor

Uredništvo

Uredništvo

gornjivakuf-x.com

Please publish modules in offcanvas position.